Πληρωμές - Τραπεζικοί Λογαριασμοί

Πραγματοποιείστε τις πληρωμές σας μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού στην :

Στοιχεία κατάθεσης:

1) Τράπεζα Πειραιώς

IBAN: GR28 0171 8630 0068 6313 7630 397

2) Τράπεζα EUROBANK :

IBAN: GR37 0260 0300 0009 8020 1182 784

3) Τράπεζα Εθνικής:

IBAN: GR03 0110 2170 0000 2170 0147 701

Δικαιούχος : LUXURY LIVING P.C. / Τσιμισκή 93 / Θεσσαλονίκη