Плащания - банкови сметки

Изпълнете плащанията си чрез банковата си сметка.

Данни за депозита:

БАНКА: Банка Пиреос

Суифт код - BIC = PIRBGRAA

IBAN: GR28 0171 8630 0068 6313 7630 397

Титуляр на банкова сметка: LUXURY LIVING PC

АДРЕС: ЦИМИСКИ I. 93 / Пощенски код 54622 / ГРАД: ТЕАСАЛНИК / СТРАНА: ГЪРЦИЯ